0
คู่มือเตรียมสอบโรงเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ (คณิตศาสตร์)
เนื้อหาประกอบด้วย ระเบียบการ และวิธีการสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีล่าสุด แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกทั้ง 4 เหล่าทัพ เฉลยละเอียดพร้อมเทคนิคคิดลัด
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คู่มือเตรียมข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ (คณิตศาสตร์)" เล่มนี้ คณะผู้เรียบเรียงได้จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่าทัพ โดยตรงตามผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งประกอบด้วย ระเบียบการรับสมัครสอบประจําปีล่าสุด สรุปหัวข้อวิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการสอบคัดเลือก และตัวอย่างแนวข้อสอบ 4 ชุด พร้อมเฉลยละเอียด เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการทําความเข้าใจกับโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และเทคนิคในการคิดเพื่อความแม่นยําที่ถูกต้อง

สารบัญ

- ระเบียบ และวิธีการสมัครสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ปีพุทธศักราช 2552
- แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (คณิตศาสตร์) ชุดที่ 1
- เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (คณิตศาสตร์) ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (คณิตศาสตร์) ชุดที่ 2
- เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (คณิตศาสตร์) ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (คณิตศาสตร์) ชุดที่ 3
- เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (คณิตศาสตร์) ชุดที่ 3
- แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (คณิตศาสตร์) ชุดที่ 4
- เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (คณิตศาสตร์) ชุดที่ 4

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167886633 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 11 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิพนธ์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน