0
คู่มือเตรียมสอบ กรมการปกครองท้องถิ่น (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)
เจาะข้อสอบสรุปประเด็น และสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบละเอียด วิเคราะห์เนื้อหาพร้อมอธิบายข้อสอบละเอียด ใหม่ล่าสุด 56
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและทบทวนความ รู้สำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และใช้เป็นคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับผู้ที่สอบเข้ารับราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวใช้ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอน การค้นคว้าทำรายงาน และยังใช้อ้างอิงในการจัดทำตำราอันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ

สารบัญ

- ประวัติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- วิสัยทัศน์และพันธกิจ
- ประวัติอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- โครงสร้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หลักการวิเคราะห์งบการเงิน
- การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
- สรุปกฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
- แนวข้อสอบ สรุปกฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167564418 (ปกอ่อน) 265 หน้า
ขนาด: 207 x 288 x 17 มม.
น้ำหนัก: 485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน