0
คู่มือเตรียมสอบ กรมที่ดิน ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด
หลักสูตรและวิธีการสอบ การสอบแข่งแข่งเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบกรมที่ดิน ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทั้งความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
- บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน
- บัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2502
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธุ์ พ.ศ.2515
- ประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515
- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2520
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2520
- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2521
- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2526
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162168741 (ปกอ่อน) 266 หน้า
ขนาด: 208 x 290 x 15 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน