0
คู่มือเตรียมสอบ กรมที่ดิน (ภาค ข.) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วุฒิปวส. สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด
เราคืออันดับ 1 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการทุกระดับ และเปิดติวข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบกรมที่ดิน (ภาค ข.) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วุฒิปวส. สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
- แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
- แนวข้อสอบ หลักการและนโยบายภาครัฐ ฉบับที่ 2
- พราะราชบัญญัติการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162166952 (ปกอ่อน) 260 หน้า
ขนาด: 208 x 290 x 16 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน