0
คู่มือเตรียมสอบ กรมราชทัณฑ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ชุดปรับปรุงล่าสุด เหมาะสำหรับสอบทุกระดับชั้น ประกอบด้วย ข้อสอบปีล่าสุด...สรุปเจาะข้อสอบ ตรงทุกประเด็น ที่ออกสอบ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบเจ้ากรมราชทัณฑ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ภาค ความสามารถทั่วไป
ตอนที่ 1 รวมกฎหมายและข้อมูลในการสอบ (เน้นจุดสำคัญ)
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506
- ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้กักขัง พ.ศ.2549
- พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482
- จรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์
- เหตุการณ์ปัจจุบันของกรมราชทัณฑ์

ตอนที่ 2 รวมข้อสอบกฎหมาย และข้อมูลสำคัญต่างๆ (พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด)
(พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743002366 (ปกอ่อน) 196 หน้า
ขนาด: 208 x 292 x 11 มม.
น้ำหนัก: 485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วิชาการ Sure Group, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: --/2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน