0
คู่มือเตรียมสอบ กรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ
ตรงตามแนวข้อสอบจริง ทุกเรื่อง ทุกประเด็น ประกอบด้วยข้อสอบ 1,000 ข้อ Update ล่าสุด เหมาะสำหรับทุกระดับ
หนังสือ351.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

1. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
3. พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2579 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับ
4. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506
5. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง พ.ศ.2549
6. พ.ร.บ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2482
7. จรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
8. พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
10. เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163217226 (ปกอ่อน) 282 หน้า
ขนาด: 204 x 291 x 15 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ชลสิทธิ์ ชาญนุชิต
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน