0
คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่น ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ตรงตามแนว กสถ. ปี 62 ทุกตำแหน่งต้องสอบ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบฯ
หลักสูตรการสอบ วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่น ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ตรงตามแนว กสถ. ปี 62 ทุกตำแหน่งต้องสอบ ทั้งความรู้ความสามารถทั่วไป ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับ อปท. ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ความรู้เรื่อง "ระบบแท่ง" ท้องถิ่น
- การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
- นโยบาลรัฐบาล
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบ ความรู้ หลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
- ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชา เศรษฐกิจพอเพียง
- โมเดล Thailand 4.0
- แนวข้อสอบ ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษกิจใหม่
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่เกี่ยวกับปกครองส่วนท้องถิ่น
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162168833 (ปกอ่อน) 286 หน้า
ขนาด: 200 x 283 x 17 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน