0
คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ใหม่ล่าสุด
หลักสูตรการสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2526 และที่แ้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงกำหนดการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2547
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ใหม่ล่าสุด ประกอบด้วย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2526 และที่แ้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงกำหนดการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2547 พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
- ขอบเขตงานทะเบียนราษฎร
- งานบัตรประจำตัวประชาชน
- กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
- เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทำบัตรประชาชน
- งานทะเบียนทั่วไป
- สรุปพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
- แนวคำถามตอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
- พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162169649 (ปกอ่อน) 258 หน้า
ขนาด: 203 x 289 x 14 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน