0
คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตรงตามแนว กสถ. ปี60 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วุฒิปริญญาตรี สรุปฯ
ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาเป็นปัจจุบันและทันสมัยที่สุด พร้อมเน้นหนักในความเข้มข้นของเนื้อหาและแนวข้อสอบใหม่ ๆ อาทิ ความรู้เกี่ยวกับ อปท. ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น, ความรู้เรื่องระบบแท่งท้องถิ่นฯลฯ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตรงตามแนว กสถ. ปี60 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วุฒิปริญญาตรี สรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ ใหม่ล่าสุด โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับ อปท. ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น, ความรู้เรื่องระบบแท่งท้องถิ่น และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อมให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับ อปท. ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
- ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
- สาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวกับปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162167911 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 205 x 290 x 16 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน