0
ลด 20%
คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สรุปเนื้อหาข้อสอบ เฉลยละเอียด ชุดพิเศษใหม่ล่าสุด
หลักสูตรการสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอีกมากมาย
หนังสือ224.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สรุปเนื้อหาข้อสอบ เฉลยละเอียด ชุดพิเศษใหม่ล่าสุด หลักสูตรการสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- การพัฒนาชุมชน
- ความหมายของการพัฒนาชุมชน
- หลักและวิธีการพัฒนาชุมชน
- กระบวนการพัฒนาชุมชน
- ข้อมูล-การใช้ข้อมูลความหมายความสำคัญของข้อมูล
- แนวข้อสอบการมีส่วนในการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
- ความรู้เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
- แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9)
- พระราชดำรัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162169632 (ปกอ่อน) 268 หน้า
ขนาด: 205 x 293 x 15 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน