0
คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดใหม่ล่าสุด
หลักสูตรการสอบ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดใหม่ล่าสุด โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าเ้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของการจัดเก็บรายได้
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
- บัญชีแสดงท้องที่ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
- ภาษีบำรุงท้องที่
- พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
- พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
- รายได้ที่ท้องถิ่นจัดหาเอง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162169663 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 200 x 284 x 15 มม.
น้ำหนัก: 620 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน