0
คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ชุดพิเศษใหม่ล่าสุด
หลักสูตรการสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลาย และแนวข้อสอบ ชุดพิเศษใหม่ล่าสุด โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- สรุปสาระสำคัญระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
- มาตรฐานกระดาษและซอง
- แบบหนังสือราชการต่าง ๆ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
- ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 ชุดที่ 1
- ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 ชุดที่ 2
- ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 ชุดที่ 3
- ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 ชุดที่ 4
- ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 ชุดที่ 5
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162169670 (ปกอ่อน) 238 หน้า
ขนาด: 205 x 290 x 14 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน