0
คู่มือเตรียมสอบ กระทรวงการต่างประเทศ นักการฑูตปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด
หลักสูตรการสอบแข่งขัน และวิธีการสอบ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาการใช้ภาษาอังกฤษ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบกระทรวงการต่างประเทศ นักการฑูตปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด หลักสูตรการสอบแข่งขัน และวิธีการสอบ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาการใช้ภาษาอังกฤษ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมรวมแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ
- ราชอาณาจักรกระทรวงการต่างประเทศ
- กรอบนโยบายการต่างประเทศของไทยตามยุทธศาสตร์ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่างประเทศ
- แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นการต่างประเทศ
- การต่างประเทศ 5 มี หรือ 5 S
- ข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน
- การฑูต การกงสุล และการต่างประเทศ พ.ศ. 2552
- ความรู้โลกในศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
- สาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162169106 (ปกอ่อน) 316 หน้า
ขนาด: 207 x 289 x 19 มม.
น้ำหนัก: 710 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน