0
คู่มือเตรียมสอบ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สรุป+แนวข้อสอบ ใหม่ล่าสุด
หลักสูตรการสอบ ประวัติ กทม. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการปกครอง ได้แก่ การเมืองการปกครองและการเลือกตั้งระดับชาติ การประชามติ การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ฯลฯ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สรุป+แนวข้อสอบ ใหม่ล่าสุด ตรงทุกประเด็น เน้นทุกเนื้อหา พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- นโยบายกรุงเทพมหานคร (ปัจจุบัน)
- ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ว. และ ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ 2560 (ฉบับใหม่)
- ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร (กทม.)
- ประเทศไทย 4.0 THAILAND 4.0
- Road Map ของ คสช. : บันได 3 ขั้น
- โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
- วิสัยทัศน์ ประเทศไทย : 20 ปี ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560-2579
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- หลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
- หลักธรรมาภิบาล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162168635 (ปกอ่อน) 258 หน้า
ขนาด: 209 x 292 x 15 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน