0
คู่มือเตรียมสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกตำแหน่งต้องสอบ สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด
หลักสูตรการสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2518) ฯลฯ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกตำแหน่งต้องสอบ สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด โดยมีหลักสูตรการสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถไฟแห่งประเทศไทย
- พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบกฎหมายแรงงาน
- หลักสูตรภาษาไทย
- ตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162166761 (ปกอ่อน) 226 หน้า
ขนาด: 205 x 289 x 15 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน