0
คู่มือเตรียมสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ระดับ ปวช. ปวส.) ปี60 (PDF)
เนื้อหาประกอบด้วย / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา / ภาษาอังกฤษ / คุณลักษณะนิสัย
e-books(PDF) ?259.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164292369 (PDF) 268 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน