0
คู่มือเตรียมสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) วิศวกรไฟฟ้า เล่มเดียวครบ วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด
หลักสูตรการสอบ ประวัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) วิชาความสามารถทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับองค์กร ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ทักษะความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ฯลฯ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) วิศวกรไฟฟ้า ทั้งประวัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความสามารถทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับองค์กร ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยมของ กฟภ. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ทักษะ ความสามารถเฉพาะตำแหน่งที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งของ กฟภ. พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ความรู้เกี่ยวกับ กฟภ.
- สาระสำคัญแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566
- ค่านิยมของ กฟภ.
- แนวข้อสอบ ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร กฟภ.
- เฉลยคำตอบ
- ความถนัดทางเชาว์ปัญญา 1
- ความถนัดทางเชาว์ปัญญา 2
- แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลข
- อนุกรมตัวเลขและตัวอักษร
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162168468 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 206 x 290 x 14 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน