0
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์
สำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการ (ภาค ก.) ในสังกัด ก.พ. ทุกกระทรวง ทุกกรม เนื้อหาครบถ้วนทุกรายวิชา ตามเกณฑ์การสอบใหม่ ปี 63 วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
หนังสือ280.25 บาท
e-books(PDF) ?295.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ปี 63 ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน-คณิตศาสตร์), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) มีแนวข้อสอบเสมือนจริง 3 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ เรียบเรียงจากผู้ที่สอบผ่าน ก.พ. ในครั้งเดียว เหมาะสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก. เกณฑ์การสอบใหม่ปี 63

สารบัญ

บทนำ การเตรียมตัวก่อนสอบ
บทที่ 1 สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ - การคิดวิเคราะห์ เชิงภาษาไทย (ภาษาไทย)
บทที่ 2 สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ - การคิดวิเคราะห์ เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
บทที่ 3 สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ - การคิดวิเคราะห์ เชิงปริมาณ (ด้านการคำนวณ-คณิตศาสตร์)
บทที่ 4 สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ
บทที่ 5 สรุปเนื้อหาวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
บทที่ 6 แนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 1
บทที่ 7 แนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 2
บทที่ 8 แนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 3

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ครอบคลุมเนื้อหาการสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (เกณฑ์การสอบใหม่ ปี 63)
2. แนวข้อสอบเสมือนจริง 3 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ
3. สรุปเนื้อหาครบถ้วนทุกรายวิชาที่ออกสอบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164871496 (ปกอ่อน) 424 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 31 มม.
น้ำหนัก: 760 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน