0
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาโท ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์
สำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการ (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ในสังกัด ก.พ. ทุกกระทรวง ทุกกรม เนื้อหาครบถ้วนทุกรายวิชา ตามเกณฑ์การสอบใหม่ ครอบคลุมทั้งการสอบแบบ e-Exam และ Paper & Pencil
หนังสือ327.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาโท ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ ได้รวบรวมข้อสอบเก่าในหลายปีที่ผ่าน ๆ มา และสรุปเป็นหลักการคิดและวิธีการทำข้อสอบในแต่ละเรื่อง แต่ละวิชาไว้อย่างครบถ้วน ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวณ - คณิตศาสตร์), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) ตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ปี 2563

    อีกทั้งได้จัดทำแนวข้อสอบเสมือนจริงไว้อีก 3 ชุด เพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านได้ทดลองทำก่อนที่จะสอบจริง และมีเฉลยพร้อมคำอธิบายไว้อย่างละเอียดครบถ้วน ช่วยให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการสอบจริงได้นั่นเอง เหมาะสำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการ (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ในสังกัด ก.พ. ทุกกระทรวง ทุกกรม

สารบัญ

บทนำ การเตรียมตัวก่อนสอบ
บทที่ 1 สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการวิเคราะห์-การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย)
บทที่ 2 สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการวิเคราะห์-การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
บทที่ 3 สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์-การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคำนวณ-คณิตศาสตร์)
บทที่ 4 สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ
บทที่ 5 สรุปเนื้อหาวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
บทที่ 6 แนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 1
บทที่ 7 แนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 2
บทที่ 8 แนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 3

ข้อมูลเพิ่มเติม

1.ครอบคลุมเนื้อหาการสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (เกณฑ์การสอบใหม่ ปี 63)
2. แนวข้อสอบเสมือนจริง 3 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ
3. สรุปเนื้อหาครบถ้วนทุกรายวิช่ที่ออกสอบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164872141 (ปกอ่อน) 420 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 32 มม.
น้ำหนัก: 760 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน