0
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)
สรุปเนื้อหาทั้ง 3 หมวดวิชา ได้แก่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์, ภาษาอังกฤษ และหมวดใหม่คือ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี สรุปเข้าใจง่าย พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียด
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบทั้ง 3 หมวดวิชา ได้แก่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์, ภาษาอังกฤษ และหมวดใหม่คือ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีแนวข้อสอบที่ออกบ่อย และแนวข้อสอบใหม่ที่คาดว่าจะออกสอบกว่า 690 ข้อ สรุปเข้าใจง่าย พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และใช้เวลาอ่านน้อย เพื่อให้คุณได้ฝึกฝนก่อนพบข้อสอบจริงได้อย่างมั่นใจ

สารบัญ

Part 1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
- บทที่ 1 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
- บทที่ 2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
- บทที่ 3 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา

Part 2 ภาษาอังกฤษ
- บทที่ 1 Grammar (ไวยากรณ์)
- บทที่ 2 Sentence Structure and Conversation (โครงสร้างประโยคและบทสนทนา)
- บทที่ 3 Vocabulary and Expression (คำศัพท์และสำนวน)
- บทที่ 4 Reading Comprehension (อ่านและทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง)

Part 3 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
- บทที่ 1 พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง
- บทที่ 2 หน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164492417 (ปกอ่อน) 564 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 30 มม.
น้ำหนัก: 955 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน