0
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.4 ความรู้ความสามารถทั่วไป วุฒิปริญญาโท
หลักสูตรการสอบ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ ก.พ.4 ความรู้ความสามารถทั่วไป วุฒิปริญญาโท หลักสูตรการสอบ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย ตรงทุกประเด็น เน้นทุกเนื้อหา พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

เอกสารวิชา...คณิตศาสตร์
- ชุดที่ 1 เลขอนุกรม ชุดพิเศษ
- ชุดที่ 2 เลขเชิงกลและเลขโอเปอเรชัน
- ชุดที่ 3 ระบบจำนวน
- ชุดที่ 4 คณิตศาสตร์ทั่วไป
- ชุดที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ฯลฯ

โจทย์ภาษาไทย วิเคราะห์โครงสร้างและเรื่องที่ออกสอบหลักสูตรต่าง ๆ
- ชุดที่ 1 ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษารูปแบบที่ 1
- ชุดที่ 2 ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษารูปแบบที่ 2
- ชุดที่ 3 ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษารูปแบบที่ 3
- ชุดที่ 4 การเรียงลำดับข้อความ
- ชุดที่ 5 การสรุปความและการตีความ
ฯลฯ

แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162166617 (ปกอ่อน) 330 หน้า
ขนาด: 205 x 290 x 19 มม.
น้ำหนัก: 730 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน