0
ลด 10%
คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ม.1-2-3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2562)
สำหรับใช้ติวและทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-2-3 ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเพื่อทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์ ที่เรียนในระดับชั้น ม.1-2-3 ใช้เตรียมสอบ O-NET ม.3 และเตรียมสอบเข้า ม.4
หนังสือ211.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ม.1-2-3 (ฉบับปรับปรุงไหม่ 2562)" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาครบตามหลักสูตรใหม่ มีตัวอย่างที่ครอบคลุมทุกปัญหาที่สำคัญ ๆ และมีแนวข้อสอบที่เข้มข้น ซึ่งมีวิธีคิดที่หลากหลายพร้อมทั้งแนวคิดลัด เหมาะสำหรับใช้ติวและทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-2-3 ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเพื่อทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์ ที่เรียนในระดับชั้น ม.1-2-3 ใช้เตรียมสอบ O-NET ม.3 และเตรียมสอบเข้า ม.4

สารบัญ

สาระหลักที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
สาระหลักที่ 2 การวัด
สาระหลักที่ 3 เรขาคณิต
สาระหลักที่ 4 พีชคณิต
สาระหลักที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375576 (ปกอ่อน) 316 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน