0
ลด 10%
คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 พื้นฐาน & เพิ่มเติม (ฉบับสมบูรณ์)
สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ติว ทบทวน เนื้อหาสาระสำคัญ และกฎเกณฑ์ ทางคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 ใช้ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเพื่อพิชิตข้อสอบคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม.4-5-6
หนังสือ301.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 พื้นฐาน & เพิ่มเติม (ฉบับสมบูรณ์)" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 เซต
บทที่ 2 ตรรกศาสตร์
บทที่ 3 จำนวนจริง
บทที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
บทที่ 5 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลเเละฟังก์ชันลอกการิทึม
บทที่ 6 เรขาคณิตวิเคราะห์
บทที่ 7 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
บทที่ 8 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
บทที่ 9 เวกเตอร์ในสามมิติ
บทที่ 10 จำนวนเชิงซ้อน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375644 (ปกอ่อน) 464 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 22 มม.
น้ำหนัก: 835 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน