0
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็มที่ 100%
ข้อมูลทันสมัยตามสถานการณ์ปัจจุบันล่าสุด แนวข้อสอบที่คุณต้องรู้และทำให้ได้ก่อนสอบจริง
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็มที่ 100%" เล่มนี้ ได้รวบรวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น ทั้งข้อสอบ และสรุปเนื้อหาสำหรับอ่านสอบแบบเจาะลึกตรงประเด็นในเล่มเดียว เน้นแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบโดยเฉพาะ และมีเฉลยละเอียดเพื่อเสริมความเข้าใจ เพื่อให้ผู้อ่านพร้อมสำหรับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยท้องถิ่น เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบได้อย่างมั่นใจ และมีประสิทธิภาพ 100%

สารบัญ

- แนวข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ข)
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา
- 1.1 แนวข้อสอบเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม / เฉลยแนวข้อสอบ
- 1.2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 / เฉลยแนวข้อสอบ
- 1.3 แนวข้อสอบเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม / เฉลยแนวข้อสอบ
- 1.4 แนวข้อสอบเกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร / เฉลยแนวข้อสอบ
- 1.5 แนวข้อสอบเกี่ยวกับหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / เฉลยแนวข้อสอบ
ฯลฯ

2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 2.1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม / เฉลยแนวข้อสอบ
- 2.2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ / เฉลยแนวข้อสอบ
- 2.3 แนวข้อสอบเกี่ยวกับแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และมาตรฐานการปฏิบัติตน / เฉลยแนวข้อสอบ
- 2.4 แนวข้อสอบเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู / เฉลยแนวข้อสอบ
- 2.5 แนวข้อสอบเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน / เฉลยแนวข้อสอบ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306836 (ปกอ่อน) 576 หน้า
ขนาด: 191 x 255 x 28 มม.
น้ำหนัก: 1135 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน