0
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฯ
ประกอบด้วย คุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หนังสือ365.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ "ครูผู้ช่วย" ว่าด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับครู สพฐ. ครู กทม. ครูเทศบาลและครูสังกัดอื่น พร้อมแบบทดสอบและแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- คุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู (ผอ.สุรินทร์ สนเปี่ยม)
- มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (ผอ.สุรินทร์ สนเปี่ยม)
- มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ผอ.ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ)
- มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (อาจารย์สกุล กังวาลไกล)
- มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน (ผอ.ณัฐวุติ สังสิลลา)
- สมรรถนะวิชาชีพครู (ผอ.สุรินทร์ สนเปี่ยม)
- มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาจารย์มาลี อาสาเสนีย์)
- การประกัยคุณภาพการศึกษา (อาจารย์มาลี อาสาเสนีย์)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164296862 (ปกอ่อน) 477 หน้า
ขนาด: 210 x 297 x 26 มม.
น้ำหนัก: 1250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน