0
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา สำหรับครู สพฐ. ครู กทม. ครูเทศบาลและครูสังกัดอื่น
ประกอบด้วย หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จิตวิทยาศึกษาและการแนะแนว การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน
หนังสือ375.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา สำหรับครู สพฐ. ครู กทม. ครูเทศบาลและครูสังกัดอื่น พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- หลักสูตรท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (ผอ.สุรินทร์ สนเปี่นม)
- หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ผอ.สุรินทร์ สนเปี่นม)
- จิตวิทยาศึกษาและแนะแนว (ผอ.สุรินทร์ สนเปี่นม)
- การวิจัยทางการศึกษา (อ.มาลี อาสาเสนีย์)
- สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ)
- การวัดผลประเมินผลทางการศึกษา (อ.มาลี อาสาเสนีย์)
- ลักษณะงานที่ปฎิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง (ผอ.สุรินทรื สนเปี่ยม)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164238640 (ปกอ่อน) 515 หน้า
ขนาด: 211 x 298 x 28 มม.
น้ำหนัก: 1335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน