0
ลด 10%
คู่มือเตรียมสอบ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
เพื่อเตรียมสอบเข้า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 สาขาวิชา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม INDA สถาปัตยกรรมไทย ออกแบบอุตสาหกรรม ผังเมือง
หนังสือ157.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คู่มือเตรียมสอบ ความถนัดทางสถาปัตยกรรม" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาวิชาความถนัดทางทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ไว้ครบทุกบท ครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางสถาปัตยกรรม อีกทั้งมีการฝึกทักษะวาดรูปตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน พร้อมมีเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด เหมาะสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบรับตรงและระบบ Admissions (PAT 4) และเตรียมสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 สาขาวิชา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม INDA สถาปัตยกรรมไทย ออกแบบอุตสาหกรรม และผังเมือง

สารบัญ

- ความเข้าใจใน...สถาปัตยกรรมศาสตร์
- องค์ประกอบศิลป์
- หลักการเขียนแบบเบื้องต้น
- ภูมิสถาปัตยกรรม
- การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อน
- โครงสร้างสถาปัตยกรรมไทย
- สถาปัตยกรรมไทย
- ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย
- ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก
- องค์ประกอบเบื้องต้น (คน รถ ต้นไม้)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162373763 (ปกอ่อน) 373 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 665 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน