0
ลด 10%
คู่มือเตรียมสอบ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2561)
สำหรับเตรียมสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ทุกรูปแบบ Portfolio, โควตา, รับตรงร่วม, รับตรงอิสระ และ Admissions
หนังสือ193.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเตรียมสอบ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2561)" เล่มนี้ เป็นวิชาหลักในการสอบเข้า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกสาขา ครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้สอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ทุกรูปแบบ เริ่มตั้งแต่ ความเข้าใจใน...สถาปัตยกรรมศาสตร์ องค์ประกอบศิลป์ หลักการเขียนแบบเบื้องต้น ภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อน โครงสร้างสถาปัตยกรรม และอีกมากมาย พร้อมมีเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด เหมาะสำหรับเตรียมสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8 สาขา คือ สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมภายใน, ภูมิสถาปัตยกรรม, ผังเมือง, ศิลปอุตสาหกรรม, สถาปัตยกรรมไทย และ INDA

สารบัญ

- ความเข้าใจใน...สถาปัตยกรรมศาสตร์
- องค์ประกอบศิลป์
- หลักการเขียนแบบเบื้องต้น
- ภูมิสถาปัตยกรรม
- การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อน
- โครงสร้างสถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรมไทย
- ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย
- ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก
- องค์ประกอบเบื้องต้น (ตน รถ ต้นไม้)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375217 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน