0
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ระดับ 1-2-3
รวบรวมเนื้อหา ตำรา ตามมาตรฐานเฉพาะตำแหน่งสำหรับเตรียมสอบรับราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ระดับ 1-2-3 พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย
- นโยบายรัฐบาล
- นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- สรุปย่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
- สรุปย่อ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534
- สรุปย่อ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2545
- สรุปย่อ พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496
- สรุปย่อ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537
- สรุปย่อ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540
- สรุปย่อ พระราชบัญญัติเมืองพัทยา พุทธศักราช 2542
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167806228 (ปกอ่อน) 346 หน้า
ขนาด: 207 x 291 x 19 มม.
น้ำหนัก: 815 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วีวี บุ๊ค เอ็ดดูเคชั่น, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน