0
คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) ปี60 (PDF)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง / แนวข้อสอบ
e-books(PDF) ?259.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164407206 (PDF) 328 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน