0
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์) ปี60 (PDF)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง / แนวข้อสอบ
e-books(PDF) ?259.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164298682 (PDF) 312 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน