0
คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และอื่น ๆ อีกมากมาย
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?260.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบายแบบเจาะลึก กระชับ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ พร้อมรวมแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีการเฉลยคำตอบอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการตอบเมื่อเจอข้อสอบจริง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมเคราะห์ พ.ศ.2556
- พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
- ความรู้เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์และพิทักษ์สิทธิผู้รับบริการ
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ สิทธิของผู้ป่วย
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และการสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162468469 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 206 x 292 x 17 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน