0
คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์(สนง. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ปี60 (PDF)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ นักสังคมสงเคราะห์ / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง / แนวข้อสอบ
e-books(PDF) ?259.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164407237 (PDF) 275 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน