0
คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์ (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) ปี60 (PDF)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์ / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง / แนวข้อสอบ
e-books(PDF) ?259.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164401853 (PDF) 391 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน