0
คู่มือเตรียมสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด
หลักสูตรการสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย หลักสูตรการสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- วิสัยทัศน์ Vision/พันธกิจ Mission
- ค่านิยม Value/ประเด็นยุทธศาสตร์/อำนาจและหน้าที่
- แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบเป็นอัตนัย
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- แนวข้อสอบเป็นอัตนัย
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552)
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162169519 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาด: 250 x 290 x 15 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน