0
คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ รองสารวัตร ทำหน้าที่นิติกรและตรวจสอบสำนวนอัยการ สาย นก.2 เล่มเดียวครบ
หลักสูตรการสอบ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) ฯลฯ
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบ นายร้อยตำรวจ รองสารวัตร ทำหน้าที่นิติกรและตรวจสอบสำนวนอัยการ สาย นก.2 เล่มเดียวครบ หลักสูตรการสอบ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) และอื่น ๆ อีกมากมาย อธิบายเนื้อหาแบบเจาะลึก กระชับ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ พร้อมรวมแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีการเฉลยคำตอบอย่างละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- เก็งข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
- เฉลยคำตอบ
- พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- เก็งข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
- เก็งข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- เก็งข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5 (พยานหลักฐาน)
- เก็งข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
- เก็งข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
- เก็งข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เก็งข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- เก็งข้อสอบ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- เก็งข้อสอบ ภาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาคณิตศาสตร์
- เก็งข้อสอบ ภาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162168536 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 200 x 283 x 17 มม.
น้ำหนัก: 735 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน