0
คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ รอง สว. ทำหน้าที่ นิติกร เจาะข้อสอบ
หลักสูตรการสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบ นายร้อยตำรวจ รอง สว. แบบเจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
- เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- เจาะข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
- เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
- เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
- ชุดที่ 1 เจาะข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ชุดที่ 2 เจาะข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162164774 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 202 x 287 x 17 มม.
น้ำหนัก: 825 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน