0
คู่มือเตรียมสอบ ประวัติศาสตร์ ม.4-6
สรุปเนื้อหาตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัด แบบทดสอบประเมินตามตัวชี้วัดท้ายบทพร้อมเฉลย
หนังสือ217.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาวิชาสังคม ชั้น ม.4-6 ในส่วนของประวัติศาสตร์ ทั้งในส่วนประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์สากล เนื้อหาสมบูรณ์ ครอบคลุมหลักสูตรปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบท้ายบททุกบทพร้อมเฉลย

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย/ความเป็นมาของชนชาติไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 รัฐไทยในดินแดนไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การปฏิรูปบ้านเมืองสมัยรัชกาลที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาชาติไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 บทบาทของสตรีไทยในประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกต่อสังคมไทย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017100 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 14 มม.
น้ำหนัก: 545 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน