0
คู่มือเตรียมสอบ ป.2
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 เหมาะสำหรับทบทวน ฝึกฝนเพื่อเพิ่มทักษะในการทำข้อสอบก่อนการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน และเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นต่อไป โดยเนื้อหาประกอบด้วย สรุปสาระสำคัญครบถ้วน กระชับและเข้าใจง่ายทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบทดสอบพร้อมเฉลย เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ประเมินผลความเข้าใจของตนเอง

สารบัญ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9744345322 (ปกอ่อน) 383 หน้า
ขนาด: 187 x 259 x 14 มม.
น้ำหนัก: 485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2004
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน