0
คู่มือเตรียมสอบ ป.3
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เหมาะสำหรับใช้ฝึกทบทวนความรู้ ความเข้าใจและเตรียมตัวก่อนสอบของนักเรียนชั้น ป.3
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

คู่มือเตรียมสอบ ป.3 ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย สรุปเนื้อหาสำคัญ แบบทดสอบ และแนวข้อสอบ พร้อมเฉลยครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

เหมาะสำหรับ ใช้ฝึกทบทวนความรู้ ความเข้าใจ หลังเรียนในแต่ละเรื่องด้วยตนเอง ใช้เตรียมตัวก่อนสอบ ทั้งระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกสังกัด

สารบัญ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและัพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163060136 (ปกอ่อน) 548 หน้า
ขนาด: 188 x 260 x 21 มม.
น้ำหนัก: 835 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน