0
คู่มือเตรียมสอบ ป.4 ฉบับเข้มข้น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเตรียมสอบ ป.4 ฉบับเข้มข้น" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมตึกษาปีที่ 4 ใช้ประกอบการเรียนและเตรียมตัวสอบ ซึ่งมีเนื้อหาตรงตามสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งได้เรียบเรียงและสรุปเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง และฝึกทักษะในการทำข้อสอบเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ เหมาะสำหรับใช้ในการค้นคว้าศึกษาเล่าเรียน และเป็นแนวทางในการเตรียมสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375767 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 550 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน