0
คู่มือเตรียมสอบ ป.6
เหมาะสำหรับ ใช้ฝึกทบทวนความรู้ ความเข้าใจ หลังเรียนในแต่ละเรื่องด้วยตนเอง ใช้เตรียมตัวก่อนสอบ ทั้งระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกสังกัด
หนังสือ413.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเตรียมสอบ ป.6" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมตึกษาปีที่ 6 ใช้ประกอบการเรียนและเตรียมตัวสอบ ซึ่งมีเนื้อหาตรงตามสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งได้เรียบเรียงและสรุปเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง และฝึกทักษะในการทำข้อสอบเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ เหมาะสำหรับใช้ในการค้นคว้าศึกษาเล่าเรียน และเป็นแนวทางในการเตรียมสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163062338 (ปกอ่อน) 696 หน้า
ขนาด: 189 x 260 x 29 มม.
น้ำหนัก: 1070 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน