0
ลด 20%
คู่มือเตรียมสอบ ฟิสิกส์ ม.4 เล่มรวม 1-2
สรุปสาระสำคัญ ฟิสิกส์ ม.4 เล่มรวม 1-2 ทั้งหมด ที่จำเป็นต้องรู้ แบบทดสอบที่สกัดจากข้อสอบแข่งขันคัดเลือกเข้าเรียนต่อ สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 และเตรียมตัวสอบคัดเลือก เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
หนังสือ204.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเตรียมสอบ ฟิสิกส์ ม.4 เล่มรวม 1-2" เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ม.4-5-6 แนวข้อสอบใหม่และข้อสอบรับตรง เพื่อสร้างแนวคิด ความรู้ และความเข้าใจวิชาฟิสิกส์ที่จะต้องนำไปใช้เตรียมสอบในระดับโรงเรียน สอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS อีกทั้งเป็นตำราสำหรับประกอบการสอนของครู-อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิกส์
บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
บทที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่
บทที่ 4 สมดุลกล
บทที่ 5 งานและพลังงาน
บทที่ 6 โมเมนดัมและการชน
บทที่ 7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง
- บทเสริม การเคลื่อนที่แบบหมุน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375682 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน