0
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ 1-2 (ปวช.-ปวส.)
วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นราชการที่ดี ปรับปรุงใหม่ล่าสุด เหมาะสำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการ
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบภาค ก ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ 1-2 (ปวช.-ปวส.) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
- การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
- การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
- การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย)

บทที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ
- Structure
- Conversation
- Reading Comprehension
ฯลฯ

บทที่ 3 วิชาความและลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165659277 (ปกอ่อน) 378 หน้า
ขนาด: 210 x 293 x 18 มม.
น้ำหนัก: 855 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ชลสิทธิ์ ชาญนุชิต
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน