0
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตรงตามหลักสูตรสำนักงาน ก.พ. เล่มเดียวครบ สรุป+ข้อสอบล่าสุด
หลักสูตรและวิธีการสอบ คณิตศาสตร์ เลขเชิงกล คณิตศาสตร์ทั่วไป การสอดคล้องของข้อมูล เงื่อนไขภาษา ภาษาไทย เลขอนุกรม ระบบจำนวน การวิเคราะห์ข้อมูล เงื่อนไขสัญลักษณ์ ภาษาอังกฤษ ความรู้และลักษณะการเป็นราชการ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตรงตามหลักสูตรสำนักงาน ก.พ. เล่มเดียวครบ สรุป+ข้อสอบล่าสุด เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย คณิตศาสตร์ เลขเชิงกล คณิตศาสตร์ทั่วไป การสอดคล้องของข้อมูล เงื่อนไขภาษา ภาษาไทย เลขอนุกรม ระบบจำนวน การวิเคราะห์ข้อมูล เงื่อนไขสัญลักษณ์ ภาษาอังกฤษ และความรู้และลักษณะการเป็นราชการ พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนเจตคติและจริยธรรม (จรรยา) ของราชการ
- อนุกรมตัวเลขและตัวอักษร
- ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
- แนวข้อสอบวิชา ความสามารถด้านการคิดคำนวณ ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบวิชา ความสามารถด้านการคิดคำนวณ ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบวิชา ความสามารถด้านการคิดคำนวณ ชุดที่ 3
- แนวข้อสอบวิชา ความสามารถด้านการคิดคำนวณ ชุดที่ 4
- แนวข้อสอบวิชา ความสามารถด้านการคิดคำนวณ ชุดที่ 5
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162169403 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 205 x 290 x 17 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน