0
คู่มือเตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ ม.ต้น (ม.1 ม.2 ม.3)
ประกอบด้วย เนื้อหาสาระที่สำคัญ ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยสรุปเนื้อหาไว้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย รวมทั้งมีแบบฝึกหัดมากมายพร้อมเฉลยและคำอธิบายท้ายบท
หนังสือ204.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

Unit 1 Noun
Unit 2 Article
Unit 3 Adjective
Unit 4 Comparison
Unit 5 Pronoun
Unit 6 Verb & Present Tense
Unit 7 Past Tense
Unit 8 Future Tense
Unit 9 Modal
Unit 10 Adverb
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162581540 (ปกอ่อน) 552 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 25 มม.
น้ำหนัก: 830 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน