0
คู่มือเตรียมสอบ ม.1
เหมาะสำหรับ ใช้ฝึกทบทวนความรู้ ความเข้าใจ หลังเรียนในแต่ละเรื่องด้วยตนเอง, ใช้เตรียมตัวก่อนสอบทั้งระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน...
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาพร้อมแบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ สำหรับเตรียมสอบเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744346629 (ปกอ่อน) 640 หน้า
ขนาด: 188 x 260 x 25 มม.
น้ำหนัก: 1160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน