0
คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์และเทคโลยี ชั้น ม.3 เรื่องคลื่นและแสง
เรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 ของสสวท. เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเตรียมสอบ "วิทยาศาสตร์และเทคโลยี ชั้น ม.3 เรื่องคลื่นและแสง" เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 ของสสวท. เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยอธิบายเนื้อหาสำคัญและเทคนิคการทำโจทย์พร้อมตัวอย่างวิธีคิดอย่างละเอียด

สารบัญ

หน่วยที่ 3 คลื่นและแสง
บทที่ 1 คลื่น
- เรื่องที่ 1 คลื่นกล
- เรื่องที่ 2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

บทที่ 2 แสง
- เรื่องที่ 1 การสะท้อนของแสง
- เรื่องที่ 2 การหักเหของแสง
- เรื่องที่ 3 ความสว่าง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165868358 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 205 x 289 x 10 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE PUBLISHING
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน