0
ลด 10%
คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.1-2-3
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบเก็บคะแนน และสอบประจำภาคระดับชั้น ป.1-2-3 อ่านทบทวนสรุปรวบยอดเนื้อหา และฝึกทำโจทย์ข้อสอบ สำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจในระดับชั้นที่สูงขึ้น
หนังสือ139.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2-3 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืชรอบตัวเรา
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สัตว์รอบตัวเรา
ฯลฯ

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืช
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัตว์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา
ฯลฯ

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรม
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162374135 (ปกอ่อน) 319 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน