0
ลด 10%
คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.5
ใช้เตรียมความพร้อมเพื่อสอบเก็บคะแนน เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ ใช้เตรียมสอบแบบทดสอบ LAS ป.5 และ NT ป.5
หนังสือ72.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ 1 การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ 2 วัสดุและสมบัติของวัสดุ
หน่วยการเรียนรู้ 3 แรงและความดัน
หน่วยการเรียนรู้ 4 เสียงกับการได้ยิน
หน่วยการเรียนรู้ 5 ลมฟ้าอากาศ
หน่วยการเรียนรู้ 6 ปรากฎการณ์จากการหมุนรอบตัวเองของโลก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162370434 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 189 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน